Buổi làm việc với chuyên gia Nhật bản về phương pháp chăm sóc người mắc bệnh suy giảm nhận thức

Ngày 9/8/2019, Công ty Cổ phần Quốc Tế Nhân Ái đã có buổi làm việc với chuyên gia Nhật Bản để tìm hiểu về phương pháp CS tại VN và trao đổi kinh nghiệm về cs người mắc bệnh suy giảm nhận thức.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *