Buổi thuyêt trình, tập huấn về thực tập sinh làm việc tại Nhật bản.

Sáng nay, tại trường đào tạo nghề nghiệp của công ty, Ngài Chủ tịch Nghiệp Đoàn Tiếp Nhận Thực Tập Sinh đến từ Nhật bản đã có buổi thuyêt trình, tập huấn về thực tập sinh làm việc tại Nhật bản.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *