Buổi thuyêt trình, tập huấn về thực tập sinh làm việc tại Nhật bản.

Sáng nay, tại trường đào tạo nghề nghiệp của công ty, Ngài Chủ tịch Nghiệp Đoàn Tiếp Nhận Thực Tập Sinh đến từ Nhật bản đã có buổi thuyêt trình, tập huấn về thực tập sinh làm việc tại Nhật bản.

Sáng nay, tại trường đào tạo nghề nghiệp của công ty, Ngài Chủ tịch Nghiệp Đoàn Tiếp Nhận Thực Tập Sinh đến từ Nhật bản đã có buổi thuyêt trình, tập huấn về thực tập sinh làm việc tại Nhật bản.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng