Ngoài ra, Công ty CP Quốc tế Nhân Ái cung cấp dịch vụ tư vấn trang thiết bị chăm sóc người cao tuổi cho hệ thống nhà dưỡng lão, hỗ trợ xây dựng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi toàn diện và chuyên nghiệp trên toàn quốc.