Phái cử nguồn nhân lực

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

10 +
Phái cử đi làm việc tại nước ngoài
1 +
Công ty hợp tác
1 +
Trường Cao đẳng, Đại học hợp tác

Phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Đài Loan

Du học nghề tại Đức và Nhật

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Phái cử nguồn nhân lực đi làm việc tại nước ngoài