Bài viết của Đài Truyền hình Nhân Dân tại trung tâm Nhân Ái

Hôm nay ngày 18/01/2019 đài Truyền hình Nhân Dân đã tới trung tâm chăm soc NCT Nhân Ái tìm hiểu về mô hình hoạt động của trung tâm và có buổi phỏng vấn tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Thanh.

Đây là một hình thức chăm sóc người cao tuổi đang được xã hội ngày một quan tâm và đang được mở rộng.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *