Bài viết của Đài Truyền hình Nhân Dân tại trung tâm Nhân Ái

Bài viết về mô hình nhà dưỡng lão của đài Truyền hình Nhân Dân tại trung tâm chăm sóc NCT Nhân Ái

Hôm nay ngày 18/01/2019 đài Truyền hình Nhân Dân đã tới trung tâm chăm soc NCT Nhân Ái tìm hiểu về mô hình hoạt động của trung tâm và có buổi phỏng vấn tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Thanh.

Đây là một hình thức chăm sóc người cao tuổi đang được xã hội ngày một quan tâm và đang được mở rộng.

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng