Hội thảo về xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam

Sáng nay 21/12/2018 lãnh đạo công ty CP Quốc Tế Nhân Ái đã tham gia hội thảo xây dựng chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số nhanh ở Việt Nam. Hội thảo đã đưa ra các vấn đề về già hóa dân số như: Bảo đảm tài chính của NCT, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe NCT, quyền của NCT và phòng chống lạm dụng, bạo lực với NCT…..cũng như vấn đề bảo đảm tài chính tuổi già.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *