Sứ mệnh

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho người cao tuổi đang là một thách thức và trách nhiệm của toàn xã hội và mỗi gia đình. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người cao tuổi và gia đình họ những dịch vụ chăm sóc toàn diện bao gồm về thể chất, y tế và tinh thần, giúp cho người cao tuổi cho dù có bệnh hay không có bệnh và ở bất kỳ điều kiện nào cũng được hưởng thụ một cuộc sống thuận tiện và vui khỏe trong những năm tháng cuối đời đúng theo tinh thần của Tổ chức y tế Thế Giới: “Hành động đa nghành vì cuộc sống hướng tới tuổi già khỏe mạnh”.