Tầm nhìn

Thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21 chứng kiến cuộc cách mạng về tăng tuổi thọ, vấn đề giá hóa dân số là một xu thế tất yếu của tất cả các quốc gia trên Thế giới. Tại Việt Nam, tốc độ già hóa dân số cũng đang diễn ra ngày càng nhanh và qui mô ngày càng lớn.

Hiện tại, người cao tuổi đã chiếm 10,5% dân số, dự tính đến năm 2029 số người cao tuổi sẽ tăng đến 25%. Thời kỳ “Cơ cấu dân số vàng” tại Việt Nam cũng đã sắp qua đi và chuyển sang giai đoạn “Cơ cấu dân số già”. Việc ra đời Công ty CP Quốc tế Nhân Ái là bước khởi đầu để thực hiện một hoài bão lớn lao, trở thành một trong những tập đoàn chuyên nghiệp về lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi với dịch vụ hoàn chỉnh và đồng bộ: từ việc cung ứng các dịch vụ chăm sóc phong phú đa dạng cho đến việc tư vấn đầu tư, xây dựng, vận hành các mô hình chăm sóc; cung ứng đội ngũ nhân lực và các trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc người cao tuổi.

Trên cơ sở những giao lưu học hỏi và lựa chọn kinh nghiệm trong nước, quốc tế kết hợp với sợ hợp tác, giúp đỡ của tập đoàn chăm sóc sức khỏe có uy tín tại Đài Loan, Nhật Bản, chúng tôi đang và sẽ xây dựng một hệ thống Trung tâm chăm sóc dành cho người cao tuổi với qui mô đồng bộ và chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ đa dạng nhằm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc khác nhau của người cao tuổi.