Tiễn đoàn JK04 sang Nhật Bản làm viêc

Ngày 30-6-2018, lớp điều dưỡng KJ04 đã lên đường sang Nhật Bản để làm việc tiếp sau khóa JK 01, JK02 và JK03. Sau một thời gian học tập và rèn luyện kỹ năng ngoai ngữ đặc biệt là kỹ năng nghề chăm sóc, bây giờ các bạn thực tập sinh đã có đủ hành trang để sang nước ngoài làm việc lâu dài và ổn định. Một tương lai rộng mở đang chờ đón các bạn. Chúc mừng lớp điều dưỡng JK04.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *