Tiếp đón chủ tịch Viện Dưỡng lão Nhật bản

Gặp gỡ và hợp tác làm việc trong lĩnh vực chăm sóc NCT với viện dưỡng lão Nhật Bản

Ngày 4-12-2018, Chủ tịch viện dưỡng lão uy tín của Nhật bản đã tới Trung Tâm Chăm sóc Dưỡng lão cua công ty CP Quốc Tế Nhân Ái để gặp gỡ và hợp tác làm việc trong lĩnh vực chăm sóc NCT.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng