Tiếp đón chủ tịch Viện Dưỡng lão Nhật bản

Ngày 4-12-2018, Chủ tịch viện dưỡng lão uy tín của Nhật bản đã tới Trung Tâm Chăm sóc Dưỡng lão cua công ty CP Quốc Tế Nhân Ái để gặp gỡ và hợp tác làm việc trong lĩnh vực chăm sóc NCT.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BẢN QUYỀN THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI