Lịch sử hình thành và phát triển

 • Tháng 1/2020

  Được cấp giấy phép phái cử Thực tập sinh ngành điều dưỡng sang Nhật Bản

 • Tháng 11/2018

  Được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học

 • Tháng 06/2018

  Được cấp giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

 • Tháng 11/2016

  Thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ STARTUP

 • Tháng 9/2009

  Được cấp giấy phép đào tạo nghề chăm sóc Người cao tuổi

 • Tháng 10/2007

  Hợp tác đầu tư Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực quốc tế - Techsimex

 • Tháng 5/2007

  Thành lập Trung tâm chăm sóc NCT Nhân Ái

 • Tháng 10/2006

  Công ty cổ phần Quốc tế Nhân Ái được thành lập.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *