NHÂN ÁI - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

NHÂN ÁI - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với công ty Cổ phần N.A Partner – Nhật Bản

Sự hợp tác này là tiền đề cho những hoạt động tập trung vào thị trường Nhật Bản của Nhân Ái. Quan trọng hơn nữa, với sự hợp tác của N.A Partner Japan, các học viên của Nhân Ái tại Nhật Bản sẽ có sự hỗ trợ tối đa và kịp thời trong thời gian làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Địa chỉ văn phòng công ty Cổ phần N.A Partner – Nhật Bản:

7th Floor, WakaMatsu Building, 3-3-6 Nihonbashi Honcho, Chuo Dist, Tokyo, 103-0023 Japan
Tel: + 81 3 6202 7524

Hi vọng với sự hợp tác với N.A Partner – Nhật Bản, hoạt động của Nhân Ái tại thị trường này sẽ được củng cố và khẳng định thêm sự tín nhiệm của các đối tác Nhật Bản với Nhân Ái.

Chia sẻ ngay: