LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NHÂN ÁI CORP

10/2006
Thành lập Công ty cổ phần quốc tế Nhân Ái
05/2007
Thành lập Trung tâm Dưỡng lão Nhân Ái Longterm Care
10/2007
Hợp tác đầu tư Trung tâm đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế - Techsimex
09/2009
Nhận giấy phép đào tạo nghề chăm sóc Người cao tuổi
06/2018
Nhận giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc
11/2018
Nhân Ái được cấp giấy phép tư vấn du học
11/2018
Được cấp giấy phép Phái cử Thực tập sinh ngành điều dưỡng sang Nhật Bản
10/2021
Thành lập Trung tâm dưỡng lão Nhân Ái Daycare