BUỔI SINH HOẠT NGHỆ THUẬT CUỐI TUẦN ĐÁNG NHỚ

Hôm nay ông bà nô nức sửa soạn từ sớm để thưởng thức buổi biểu diễn ca trù. Ông bà nào cũng rất đẹp và đáng yêu. Trung tâm Nhân Ái Daycare tổ chức chương trình sinh hoạt “Nghệ thuật cuối tuần” gửi tặng các ông bà tại Nhân Ái. Buổi biểu diễn với các […]