Nhân Ái tổ chức tập huấn Bộ quy tắc ứng xử COC – VN

Với mong muốn được chuẩn hóa mọi nghiệp vụ và nâng cao hiểu biết của nhân viên trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, sáng ngày 6/9/2022, Công ty CP Quốc tế Nhân Ái đã tổ chức Hội tập huấn về Bộ quy tắc ứng xử COC – VN […]