Tiếp nghiệp đoàn điều dưỡng Shinshu tỉnh Nagano

Chiều ngày 23/8/2016 tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Nhân Ái, Lãnh đạo Công ty CP Quốc tế Nhân ái đã tiếp và làm việc với nghiệp đoàn điều dưỡng Shinshu tỉnh Nagano.