Góp sức mình trong việc an sinh xã hội, mang lại giá trị lớn cho cộng đồng