NHÂN ÁI - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

NHÂN ÁI - GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI

Tiếp đón phái đoàn bộ kinh tế và năng lượng Cộng hòa liên bang Đức

Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2018, lãnh đạo công ty CP Quốc Tế Nhân Ái đã tiếp đón phái đoàn bộ kinh tế và năng lượng nước cộng hòa Liên bang Đức sang thăm và làm việc tại trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Nhân Ái.

Chia sẻ ngay: