TIN TUYỂN DỤNG

TUYỂN NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT

khu vực:

Hà Nội

Số lượng:

01

Mức lương:

12-15 triệu

TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG, Y TÁ, Y SỸ

khu vực:

Hà Nội

Số lượng:

05

Mức lương:

8-12 triệu